Kuličková vkládačka

440 Kč

Kuličková vkládačka je hra, která zabaví celou rodinu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kuličková vkládačka se skládá z barevných penízků, barevných koulí, masivní bukové podstavy a pytlíku z kvalitní režné látky.

Kuličková vkládačka je vhodná pro rozvoj jemné motoriky - úchop, sevření, pootočení ruky, pootočení, přesunutí koulí...rozlišování barev.

Přemísťováním a uchopováním penízků / koulí se rozvíjí dětská fantazie a představivost.

Nápady na aktivity:

Zapojení ostatních členů rodiny je velice jednoduché

Součástí balení jsou papírové předlohy, na kterých jsou obrysy penízků. Ty vymalujete dle barev penízků a jiný člen rodiny podle toho dané penízky umístí do podstavy. Další člen rodiny na tyto penízky v podstavě umístí stejně barevné koule.

Nebo může penízky nejprve umisťovat a pak zakreslit do předloh. Penízky poté z podstavy vysype, nakreslenou předlohu předá jinému členovi rodiny a ten podle ní penízky umístí zpět do podstavy, třeba i včetně koulí nebo tento úkol splní další člen rodiny.

Většina dětí hned na začátku pochopí, že penízky patří do otvorů v podstavě a umístí buď nejdříve všechny penízky do podstavy, na ně potom stejně barevné koule nebo jeden penízek a hned jednu stejně barevnou kouli.

Penízky v pytlíku

Základní verze:

Úkolem této aktivity je postupně zaplnit celou podstavu penízky a koulemi.

Do středu podstavy umístíme 5 různě barevných penízků (od každé barvy 1). Do pytlíku nasypeme zbylé penízky, koule si necháme vedle podstavy.

Kuličková vkládačka

Dítě si z pytlíku naslepo vytáhne jeden penízek a umístí ho do díry vedle penízku stejné barvy (žluté) ve středu podstavy, blíže k sobě. Nyní jsou tak v podstavě 2 žluté penízky a hraje protihráč, který si vytáhl zelený penízek. Umístí ho opět vedle penízku stejné barvy (zelené) ve středu podstavy, blíže k sobě.

Kuličková vkládačka

TIP: Dítě vždy může říci, jaká je to barva (např. žlutá). Může případně i říci, jaký předmět takovou barvu má (např. sluníčko).

Hraje opět první hráč a tahá si z pytlíku naslepo jeden penízek. Pokud si vytáhne také žlutý, umístí ho do podstavy ke žlutému penízku ve středu podstavy, tentokrát blíže k protihráči (jiné místo pro umístění žlutého penízku již není), a v podstavě jsou tak již všechny žluté penízky. Na tyto žluté penízky umístí 2 žluté koule. Začíná směrem blíže od sebe a říká "jedna". Druhou kouli umístí do prostředního penízku a říká "dva". V ruce drží třetí žlutou kouli, říká "tři" a tuto kouli si nechá u sebe. 

Takto se hraje dále, až je v pytlíku poslední penízek. Ten, kdo jej vytáhne, umístí penízek do posledního volného místa ke stejně barevnému penízku ve středu. Vezme zbývající 3 koule stejné barvy a umístí první a druhou. Třetí si nechá u sebe.

Vyhrává ten, kdo má u sebe více koulí.

Složitější verze (obdoba piškvorek):

Do středu se opět umístí 5 různě barevných penízků. Penízky se nyní nemusí umísťovat pouze vedle stejně barevného penízku ve středu, ale kamkoli tak, aby byly u sebe vždy stejně barevné penízky, a to i na úhlopříčku (níže na obrázku oranžové koule).

Kuličková vkládačka

Nejsložitější verze (obdoba piškvorek):

Do pytlíku se nasype pouze 5 různě barevných penízků, každý postupně tahá poslepu jeden penízek a ten umísťuje kamkoliv do podstavy. Po umístění všech 5 penízků se do pytlíku nasypou ostatní penízky a hraje se podle pravidel, že vytažený penízek se umístí vždy vedle stejně barevného penízku již umístěného v podstavě. Opět s možností umístění na úhlopříčku. Pokud jsou již 3 stejně barevné penízky v podstavě, umístí se první a druhá koule, třetí kouli si hráč nechá u sebe. Vyhrává ten, který u sebe bude mít nejvíce koulí, zároveň už nebude možné umístít žádný penízek do podstavy, protože by nebyl u stejně barevného penízku (postupně se penízky z pytlíku tahají a umísťují vedle podstavy).

Pexeso

Velmi zábavná aktivita, protože oproti klasickému pexesu je hráč zmaten barvou koule, která může i nemusí být položena na stejně barevném penízku.

Do podstavy se zcela náhodně umístí všechny barevné penízky.

Kuličková vkládačka

Poté se na penízky zcela náhodně rozmístí koule, tzn. nedodržuje se umístění barevné koule na stejně barevný penízek.

Úkolem je zvedat barevné koule a najít stejně barevné penízky pod nimi. Pokud se najdou dva stejně barevné penízky, hráč si vezme koule z těchto penízků k sobě. Zde hráč našel dva žluté penízky a vzal si tedy k sobě dvě koule, které byly na nich (žlutá a oranžová):

Kuličková vkládačka

Protihráč našel dva oranžové penízky a vzal si k sobě také dvě koule (modrou a zelenou).

Kuličková vkládačka

Takto se hraje postupně dále, až na na podstavě zbyde posledních 5 koulí. V tomto případě se podařilo, že od každé barvy zůstala na podstavě jedna koule, ale nemusí tomu tak být.

Kuličková vkládačka

Vyhrává ten který má více koulí u sebe.

TIP: Ještě zajímavější může být napsat si vedle na papír počet bodů dle barvy koule - např. žlutá koule = 1 bod, oranžová koule = 2 body, červená koule = 3 body, zelená koule = 4 body, modrá koule = 5 bodů.

V tomto případě hráč se šesti koulemi vyhrál na počet koulí a na počet bodů získal (2x1)+(2x2)+(2x3)=12 bodů, protihráč získal (2x4)+(2x5)=18 bodů a vyhrál.

Učení barev

Dítě si vybere z pytlíku penízek / kouli a má za úkol vyjmenovat nebo napsat co nejvíce věcí, které mají danou barvu. Starším dětem můžeme hru ztížit tím, že jim pro seznam předmětů zadáme i téma (např. ovoce / zelenina / přírodniny…).

Dospělý říká názvy libovolných předmětů a dítě ukazuje na penízek / kouli, který má stejnou barvu jako daný předmět. Dospělý může klást otázky tohoto typu: Ukaž mi penízek / kouli, který má stejnou barvu jako citron.

Barvy s atestem na dětské hračky a pro přímý styk s potravinami.

Možné různé barevné varianty na přání.

Výrobek je dodáván v kartonové krabičce s etiketou, stačí jen zabalit a darovat.

Cena včetně praktického látkového pytlíku.

Balení obsahuje:

  • 15 ks barevných penízků
  • 15 ks barevných koulí o průměru 35 mm
  • masivní bukovou podstavu
  • praktický látkový pytlík
  • nápady na aktivity
  • předlohy pro namalování